Website: https://lapinternet247.com/

Email : info@lapinternet247.com

Điện thoại : 0708.08.4444

Địa chỉ : 247 Lê Đại Hành, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam